Ofte stilte spørsmål:

Hva er allmenngjøring av en tariffavtale?

At en tariffavtale allmenngjøres vil si at Tariffnemnda fatter vedtak om at enkelte vilkår i en landsdekkende tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den typen avtalen omfatter. Det er kun mulig å allmenngjøre de delene av tariffavtalen som regulerer lønns- og arbeidsvilkår, ifølge allmenngjøringsloven § 3.
 
Det vil med andre ord si at de allmenngjorte vilkårene ikke lenger gjelder bare for partene i avtalen, men for alle arbeidsgivere og arbeidstakere innenfor bransjen der avtalen gjelder.