Tema

Midlertidig ansettelse

Relaterte emner

Forbud mot å diskriminere midlertidig ansatte

Arbeidsmiljøloven slår fast at det er forbudt å diskriminere midlertidig ansatte. Forbudet mot direkte og indirekte diskriminering gjelder for alle lønns- og arbeidsvilkår. Midlertidig ansatte skal for eksempel ha samme muligheter for kurs og videreutvikling som fast ansatte i virksomheten. 
 
Hvis en midlertidig ansatt behandles dårligere enn fast ansatte og fulltidsansatte, bare på grunn av at vedkommende er midlertidig ansatt, vil det kunne være i strid med diskrimineringsforbudet.

Forskjellsbehandling av midlertidig ansatte kan likevel være lovlig når forskjellsbehandlingen har et saklig formål, er nødvendig for å oppnå et saklig formål og ikke gir urimelige utslag for den eller de som forskjellsbehandles. Hvorvidt forskjellsbehandling er tillatt beror på en konkret skjønnsmessig vurdering.