Tema

Midlertidig ansettelse

Relaterte emner

Brudd på karantenebestemmelsen

Karantenen brytes hvis arbeidstaker fortsetter å arbeide midlertidig på generelt grunnlag ut over 12 måneder eller det ansettes nye arbeidstakere på generelt grunnlag til å utføre arbeid av samme art som omfattes av karantenen.

Arbeidsforholdet fortsetter på generelt grunnlag ut over 12 måneder
Fortsetter arbeidsforholdet ut over 12 måneder, og det ikke er avtalt midlertidig ansettelse på annet grunnlag, har arbeidstaker krav på fast ansettelse, eventuelt erstatning etter reglene i arbeidsmiljøloven § 14-11.

Karantenen inntrer dagen etter at arbeidsavtalen utløper, og det vil dermed være brudd på karantenen om man fortsetter å arbeide på generelt grunnlag fra dette tidspunktet.

Ny ansettelse for å utføre arbeid av samme art i karanteneperioden
Ansettes nye arbeidstakere på generelt grunnlag for å utføre arbeid av samme art som omfattes av karantenen, vil arbeidstaker også her kunne kreve fast ansettelse, eventuelt erstatning etter arbeidsmiljøloven § 14-11.

Det er den arbeidstakeren som blir ansatt i karanteneperioden som vil kunne sette frem krav etter arbeidsmiljøloven § 14-11, fordi det er først når denne personen ansettes at bruddet på karantenen oppstår.

Hvis flere ansettes i karanteneperioden for å utføre arbeidsoppgaver som er omfattet av en karantene, vil alle kunne ha krav på fast ansettelse i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-11.

Erstatning
Erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap vil etter omstendighetene også kunne være aktuelt etter arbeidsmiljøloven § 14-11 (2) jamfør § 15-12 (2).