Tema

Midlertidig ansettelse

Relaterte emner

Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag

Arbeidsgiver kan ansette arbeidstakere midlertidig på generelt grunnlag i inntil 12 måneder. Arbeidsmiljøloven § 14-9, 2. ledd bokstav f er det rettslige grunnlaget for denne typen midlertidig ansettelse.

Her er det ikke et krav at behovet for arbeidskraft er midlertidig, men for at ansettelsen skal være lovlig, må arbeidsgiver holde seg innenfor følgende begrensninger:
 
Kvote på 15 %
Kun 15 % av arbeidsstokken kan være midlertidig ansatt etter bokstav f til enhver tid. I virksomheter med få ansatte kan det likevel inngås avtale med minst 1 arbeidstaker, selv om det utgjør mer enn 15 %.
 
Tidsbegrensning på 12 måneder
Begrensningen på 12 måneder er absolutt. Perioden blir ikke forlenget selv om arbeidsgiver ikke sender varsel når avtalen går ut, slik som ved andre typer midlertidige ansettelser.
 
Karantene
Lovgiver har begrenset arbeidsgivers mulighet til å ansette nye arbeidstakere for å utføre arbeidsoppgaver av samme art innenfor virksomheten når 12-månedersperioden er over.

 

Verdt å vite 

  • Arbeidstakere fra bemanningsbyrå kan ikke leies inn midlertidig på generelt grunnlag etter bokstav f.
  • Arbeidsgiver kan ikke inngå avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden med en arbeidstaker som er ansatt på slikt generelt grunnlag.