Tema

Midlertidig ansettelse

Relaterte emner

Når inntrer karantenen?

Avsluttes arbeidsforholdet når arbeidstaker har vært ansatt på generelt grunnlag etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (f) i 12 måneder, starter med noen unntak en karantenetid på 12 måneder. Karantenen innebærer et forbud mot å ansette noen midlertidig på generelt grunnlag for å utføre samme type arbeidsoppgaver i det aktuelle tidsrommet.  

Perioden med karantene starter dagen etter at den midlertidige arbeidsavtalen opphørte.

Karantene inntrer ikke hvis arbeidstaker

  • blir ansatt i fast stilling
  • fortsetter i en midlertidig stilling på annet grunnlag
  • får tilbud om fast stilling og takker nei
  • får tilbud om midlertidig ansettelse på annet grunnlag og takker nei
  • selv sier opp før ansettelsesperioden er over

Ansatt kortere tid enn 12 måneder
Er arbeidstaker ansatt midlertidig på generelt grunnlag for en kortere periode enn 12 måneder, vil karantenetiden likevel være 12 måneder fra det tidspunktet arbeidsavtalen går ut. 

Avtalen kan forlenges innenfor 12-månedersperioden hvis den i første omgang er inngått for en kortere periode. Forlengelse må i tilfelle avklares før arbeidskontrakten løper ut.