Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Opplysninger om egenmelding

Antall egenmeldinger er ikke knyttet opp til kalenderåret, og det er dermed antatt at arbeidsgiver bare kan ta hensyn til egenmeldinger i perioden etter at vedkommende tiltrådte stillingen. Egenmeldinger gitt til tidligere arbeidsgiver teller altså ikke med. Det finnes heller ingen hjemmel for å kreve opplysninger om egenmeldinger før tiltredelsen.

 
Det vil likevel ikke være ulovlig at arbeidsgiver ber om denne typen opplysninger.
 
Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse må vurderes etter arbeidsmiljøloven § 9-3.