Tema

Arbeidsavtalen

Relaterte emner

Avtaleklausul om oppsigelsesforbud

Etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan arbeidsavtalen for en viss periode gjøres uoppsigelig.
Slik avtale kan være aktuell ved midlertidig ansettelse eller når det skal utføres et bestemt arbeid av forbigående art.

Kan ingen av partene si opp ansettelsesforholdet i den avtalte perioden, bør det gå klart fram av arbeidsavtalen. Er det uklart hva som er avtalt, vil det som oftest bli tolket slik at avtalen kan sies opp.

Ved vesentlig mislighold fra en av partenes side kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning selv om den ellers er uoppsigelig.