Tema

Lærlinger og lærekandidater

Relaterte emner

Heving av lærekontrakt

Lærekontrakten eller opplæringskontrakten er i utgangspunktet bindende for både lærebedriften og lærlingen/lærekandidaten. Men det kan oppstå forhold under læretiden som gjør det ønskelig å komme ut av kontraktsforholdet. At en lærekontrakt eller opplæringskontrakt heves betyr at læreforholdet opphører umiddelbart.

Er partene enige om det, kan lærekontrakten eller opplæringskontrakten heves straks lærebedriften skriftlig har orientert fylkeskommunen om det.

Er ikke partene enige om å heve lærekontrakten eller opplæringskontrakten, kan likevel den ene parten heve kontrakten når

  • den andre parten gjør seg skyldig i vesentlige brudd på pliktene sine i arbeidsforholdet,
  • lærlingen/lærekandidaten eller lærebedriften viser seg ute av stand til å fortsette læreforholdet
  • lærlingen/lærekandidaten skriftlig erklærer at det vil være urimelig ulempe for ham eller henne å fortsette ut kontraktstiden.
Det er fylkeskommunen som bestemmer når læreforholdet skal anses opphørt.

Lærebedriften skal skrive ut en attest for den delen av kontraktstiden som er gjennomført, med en omtale av denne delen av opplæringen.