Tema

Lærlinger og lærekandidater

Relaterte emner

Ansvar overfor lærlinger/lærekandidater

En lærebedrift er en bedrift, offentlig etat eller institusjon, et opplæringskontor eller en opplæringsring som er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger/lærekanditater. 

Lærebedrifter som ikke er medlem i et opplæringskontor, har både det formelle ansvaret for opplæringen og et arbeidsgiveransvar for lærlingen/lærekandidaten.  

Er lærebedriften medlem av et opplæringskontor har opplæringskontoret og lærebedriften et felles ansvar for å gi lærlinger opplæring i henhold til regelverket. Opplæringskontoret oppretter lærekontrakt/opplæringskontrakt med lærlingen, og har dermed det formelle ansvaret for opplæringen. Bedrifter som er medlemmer av opplæringskontoret har arbeidsgiveransvaret og ansvaret for den daglige oppfølgingen av lærlingen. 

Er lærebedriften tilknyttet en opplæringsring som samarbeider om opplæringen, tegner lærlingen arbeidsavtale med den bedriften som har hovedansvar for opplæringen.