Tema

Lærlinger og lærekandidater

Relaterte emner

Fag- og svenneprøver

Etter to år i skole og to år med læretid i bedrift (hovedmodell), avlegger lærlingen, praksisbrevkandidaten eller lærekandidaten en fag- eller svenneprøve. Som hovedregel avlegges prøven i slutten av opplæringstiden. 

Det er lærebedriften eller skolen som har ansvaret for å melde lærlingen eller eleven opp til prøven. 

Praksiskandidater har selv ansvar for å melde seg opp til prøve. 

Fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføring av fag- og svenneprøve.