Tema

Lærlinger og lærekandidater

Relaterte emner

Lønn til lærlinger og lærekandidater

For opplæringstiden skal lærlingen ikke ha lønn. I verdiskapingstiden deltar lærlingen i bedriftens produktive virksomhet og mottar lønn.

Lærlingens lønn vil normalt være fastsatt i tariffavtalen for faget.

Det gis tilskudd til bedriften for opplæringstiden, ikke for verdiskapingstiden.