Tema

Prøvetid

Relaterte emner

Krav til skriftlig avtale

For at prøvetiden skal være gyldig må den avtales skriftlig. I motsatt fall kommer ikke de særlige bestemmelser som gjelder ved prøvetid til anvendelse.
 
For ansatte som har inngått muntlig avtale om prøvetid antas det at lovens alminnelige oppsigelsesvern kommer til anvendelse.