Hvor mange arbeidstakere kan man leie inn fra vikarbyrå?

Etter arbeidsmiljøloven § 14-12 kan arbeidsgiver leie inn arbeidskraft fra vikarbyrå i samme utstrekning som han kan ansette noen midlertidig etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (2).
 
Så lenge vilkårene for innleie er oppfylt, er det ikke noen grense for hvor mange arbeidstakere som kan leies inn.