Kan arbeidsgiver kreve tilbakebetalt for mye utbetalt lønn?

 
For at arbeidsgiver skal kunne rette opp feilen ved trekk i neste lønning, kreves det en avtale mellom partene, se arbeidsmiljøloven § 14-15.
 
Det bør eventuelt lages en tilbakebetalingsplan.
 
Manglende adgang til trekk i lønn betyr likevel ikke at arbeidsgiver mister kravet om tilbakebetaling.
Oppnår ikke arbeidsgiver avtale om trekk i lønn i en situasjon hvor arbeidstaker plikter å betale beløpet tilbake, betyr det at arbeidsgiver må ha dom for kravet. 

En arbeidstaker som får utbetalt for mye lønn vel vitende om at det er en feil, kan ikke regne med å få beholde det som er betalt ut for mye. Det følger av rettspraksis. 

Momenter det legges vekt på er størrelsen på beløpet, andre omstendigheter ved utbetalingen som hvor lang tid som har gått siden den feilaktige utbetalingen skjedde, og i hvilken grad arbeidstaker har innrettet seg i tillit til utbetalingen.