Har mor rett til permisjon med lønn for å amme?

 
Spørsmålet er regulert i arbeidsmiljøloven, og det fremgår av § 12-8 at kvinner som ammer kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig, eller som redusert arbeidstid med inntil en time hver dag. Ut over denne minstetiden er det kvinnens og barnets behov som er avgjørende for hvor mye fri hun må ta.
Fri med lønn
Mor har rett til ammefri med lønn i inntil 1 time per arbeidsdag, om hun jobber 7 timer eller mer den dagen. Det gjelder i barnets første leveår. Det er en forutsetning for lønnet ammefri at tiden som settes av brukes til amming. Har ikke mor behov for en hel time til å amme, har hun ikke rett på lønn for mer enn det som er nødvendig.

Mange arbeidstakere har også en tariffestet rett til ammefri med lønn. Når tariffavtalen gir arbeidstakerne gunstigere ordninger enn lovens minimumsløsning, er det ordningen i tariffavtalen som gjelder.