Hvordan avvikles ferie underveis i foreldrepermisjonen og i uker med ”røde dager”?

 
Det er vanlig å avvikle ferie i sammenheng med en foreldrepermisjon. En arbeidstaker som har  tjent opp rett til feriepenger året før har rett på feriepenger på lik linje med de andre ansatte, selv om vedkommende er i foreldrepermisjon, og får utbetalt feriepenger fra virksomheten på samme måte som ellers. Arbeidstaker må i slike tilfeller gi beskjed til NAV om at han avvikler ferie. Foreldrepermisjonen vil dermed bli forskjøvet tilsvarende lengden på ferien.
 
Såkalte «røde dager» i permisjonsperioden gjør ikke at perioden blir forlenget. En må altså telle permisjonsdager på vanlig måte også for disse dagene. Det er kun fire forhold som gir rett til å utsette uttak av foreldrepenger. Uttak av lovbestemt ferie er ett av dem. Se ellers folketrygdloven § 14-11.