Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Ferieavvikling under lovlig arbeidskamp

Arbeidstaker kan kreve at ferien blir avviklet på vanlig måte.

Lovlig arbeidskamp gir ikke arbeidsgiver rett til ensidig å fastsette når ferien skal avvikles. Her som ellers må arbeidsgiver følge de reglene som gjelder om forhåndsdrøfting, varsel og lignende. Arbeidsgiver kan heller ikke endre allerede fastsatt ferie på grunn av lovlig arbeidskamp.

Reglene gjelder både under streik og lockout, og de gjelder enten ferien er fastsatt før eller etter at plassene er fratrådt i forbindelse med arbeidskamp.

Feriepenger
Feriepenger skal betales ut på vanlig måte til arbeidstaker som har fratrådt i forbindelse med lovlig arbeidskamp, når ferien er fastsatt i samsvar med loven enten før eller under arbeidskampen.

Unnlater arbeidsgiver å betale ut feriepenger i henhold til lovens bestemmelser, anses ikke ferien for å være avviklet.

Kan fravikes ved tariffavtale
Reglene om avvikling av ferie i forbindelse med arbeidskamp kan fravikes ved tariffavtale.