Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Ferieavvikling under ulovlig arbeidskamp

Lovens bestemmelser om ferieavvikling i forbindelse med arbeidskamp gjelder bare lovlig arbeidskamp. Om reglene skal legges til grunn også ved ulovlig arbeidskamp, vil bero på omstendighetene i det enkelte tilfelle.

Utgangspunktet antas å være at ferielovens bestemmelser gjelder så lenge arbeidsforholdet består.
Arbeidsgiver vil derfor måtte fastsette ferien etter lovens bestemmelser, likevel slik at det antas at han ikke er bundet av bestemmelsen om endring av fastsatt ferie.

Det antas også at arbeidstaker som streiker ulovlig ikke kan kreve erstatning for merutgifter som er pådratt fordi ferien er endret.

Feriepenger
Hvis arbeidsgiver under en ulovlig streik fastsetter ferie i samsvar med loven, har han plikt til å betale ut feriepenger til arbeidstaker.

Er ferien allerede bestemt på forhånd, er spørsmålet om feriepenger usikkert. Det har sammenheng med at arbeidsgiver kan ha rett til å holde tilbake feriepenger som sikkerhet for et eventuelt erstatningskrav overfor arbeidstaker, i forbindelse med den ulovlige streiken.