Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Feriepenger skal utbetales

Feriepenger skal utbetales i forbindelse med ferieavvikling under plikttjeneste enten ferien skjer under plikttjenesten eller blir utsatt til senere.
Skjer ferieavvikling i plikttjenestetiden, må det forutsettes at arbeidstakeren vil ha rett til å få utbetalt feriepenger samtidig som hans godtgjørelse for plikttjenesten er i behold.