Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Deltidsarbeid og ferie

 
Utgangspunktet etter ferieloven er at arbeidstaker skal ha ferie i 4 uker + 1 feriedag.
Avvikles ferieukene i sammenheng, byr ikke det på problemer. Heller ikke for dem som arbeider deltidsstilling. En deltidsansatt vil altså ha rett på ferie i til sammen 4 uker enten han arbeider 3 dager i uken eller 2-dagersuke. I praksis betyr det at en deltidsansatt som arbeider 3 dager per uke ikke vil ha mer enn ca. 12 arbeidsdager ferie per år, siden det kun er så mange arbeidsdager som faller innenfor ferieperioden på 25 virkedager.

Når ferien deles opp
Problemet oppstår når ferien deles opp. Tar arbeidstaker en og en feriedag, blir spørsmålet hvor mange feriedager han har rett på. For arbeidstakere over 60 år er dette lovregulert, men ikke for andre arbeidstakere. Utgangspunktet må likevel være at den deltidsansatte vil ha rett på så mange fridager som han normalt ville jobbet hvis han hadde gått på arbeid.
 

Eksempler

En deltidsansatt arbeider 3 dager i uka. Han tar først ferie i 3 uker og ønsker deretter å ta den 4. uka som enkeltstående fridager. Hvor mange dager fri har han da rett på? For arbeidstakere over 60 år er det lovregulert at arbeidstaker har rett til så mange fridager som han ville ha arbeidet i den aktuelle uka. I vårt tilfelle altså 3 dager. For andre arbeidstakere må utgangspunktet være det samme, det vil si at arbeidstaker vil ha rett til 3 dagers ekstra fri når han fordeler den 4. ferieuken i enkeltdager.
 
En deltidsansatt arbeider 3 dager i uken. Bedriften har 5 dagers uke. Hun jobber alltid på mandag, onsdag og fredag. Nå ønsker hun å ta fri en uke og argumenterer i den anledning for at kun 3 av feriedagene brukes. Det er ikke nødvendigvis riktig. I praksis tar hun her fri en uke. Etter lovens forutsetning forbrukes da en ferieuke, det vil si 5 dager.