Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Søndag og lovbestemte høytidsdager

 
Søndag og andre lovbestemte helgedager og høytidsdager skal ikke regnes med i arbeidstakers ferie, siden de ikke regnes som virkedag i ferieloven. Det gjelder også når slike dager inngår som arbeidsdager i skift- eller turnusordninger.

Tar arbeidstaker for eksempel ferie i påskeuken, utgjør det 4 virkedager ferie. Skjærtorsdag og langfredag regnes ikke som feriedager etter bestemmelsen, og bare mandag, tirsdag, onsdag og lørdag regnes som virkedager og dermed feriedager.

Lovbestemte helgedager og høytidsdager er:
 • søndager
 • 1. nyttårsdag
 • skjærtorsdag
 • langfredag
 • 1. påskedag
 • 2. påskedag
 • 1. mai
 • 17. mai
 • Kristi himmelfartsdag
 • 1. pinsedag
 • 2. pinsedag
 • 1. juledag
 • 2. juledag
Arbeidstaker har altså i utgangspunktet krav på fri på de lovfestede helgedagene uten at det regnes som ferie. Bare for 1. og 17. mai er det lovfestet at det skal betales lønn.
 
Les mer om arbeidstid dagen før en helgedag.