Tema

Ferieloven – begreper

Relaterte emner

Omsorgspersoner

Personer som mottar omsorgslønn fra kommunen for pleie av nære familiemedlemmer er etter konklusjon fra Direktoratet for arbeidstilsynet ikke å regne som arbeidstakere. Det betyr at de heller ikke har rett til feriepenger med grunnlag i den godtgjørelsen de har mottatt.
I spesielle tilfeller inngås det avtaler om at omsorgspersonen skal være ansatt i kommunen med arbeidssted hos slektningen. Da er det et vanlig arbeidstakerforhold.

Personer som mottar stønad fra kommunen for avlastning og pass av familiemedlemmer kan etter uttalelse fra Direktoratet for arbeidstilsynet ikke anses som arbeidstakere. Dermed har de ikke rett på feriepenger.

Ved avlastning eller pass av andre personer enn slektninger må det avgjøres konkret om det er et arbeidstakerforhold.

Fosterforeldre anses ikke for å komme inn under arbeidstakerbegrepet i ferieloven etter Direktoratet for arbeidstilsynets mening, og har da ikke rett til feriepenger.

Støttekontakter skal etter Direktoratet for arbeidstilsynets mening anses som arbeidstakere. De har dermed rett til feriepenger.

Med støttekontakt menes personer som gir veiledning, støtte og omsorg til personer med tilpasningsvansker, psykiske problemer og sykdom med mer.