Tema

Ferieloven – begreper

Relaterte emner

Oppdragstakere

En oppdragstaker er en person som påtar seg arbeidsoppgaver for en oppdragsgiver, uten å være arbeidstaker, og uten å drive som selvstendig næringsdrivende.

Oppdragstakere omfattes i utgangspunktet ikke av ferieloven.

Selv om arbeidsavtalen bruker ordet oppdragstaker, kan vedkommende være omfattet av ferieloven hvis det i realiteten er et ordinært arbeidsgiver – arbeidstakerforhold.

Den nærmere grensen for hvem som er arbeidstaker, og som dermed kommer inn under bestemmelsene i ferieloven, eller oppdragstaker, som ikke omfattes av loven, kan være vanskelig å trekke. En del momenter kan være til hjelp i grensedragningen.