Tema

Feriepenger

Relaterte emner

Alminnelig prosentsats for feriepenger

Ferieloven gir alle arbeidstakere i Norge rett på feriepenger fra arbeidsgiver med minst 10,2 % av feriepengegrunnlaget.

Tariffavtalte feriebestemmelser kan gi rett til en høyere prosentsats enn det ferieloven tilsier. Arbeidstakere som omfattes av den avtalte 5. ferieuken vil for eksempel ha krav på feriepenger fra arbeidsgiver med minst 12 % av feriepengegrunnlaget.