Tema

Feriepenger

Relaterte emner

Feriepenger av omsorgspenger ved små barns sykdom

Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år har i visse tilfeller rett til omsorgspenger når barnet er sykt og det er nødvendig å være hjemme for å føre tilsyn med barnet.

Arbeidsgiver skal ved barns sykdom dekke omsorgspenger i inntil 10 fraværsdager i kalenderåret. Omsorgspengene går på vanlig måte inn i feriepengegrunnlaget.

For enslige forsørgere kan det utbetales inntil 20 dager med omsorgspenger i forbindelse med små barns sykdom. Omsorgspengene må arbeidsgiver i første omgang forskuttere.

Betaler arbeidsgiver omsorgspenger ut over 10 dager i forbindelse med små barns sykdom, kan arbeidsgiver kreve omsorgspengene tilbakebetalt fra folketrygden.

Feriepenger av refunderte omsorgspenger skal betales av folketrygden med 10,2 %.