Tema

Feriepenger

Relaterte emner

Feriepenger når ferien blir overført

Ferie som ikke er tatt ut blir overført til neste år. Etter ferielovens regler utbetales feriepengene for denne ferien når den blir avviklet.

Er feriepengene allerede betalt ut ved felles utbetaling, skal det ikke trekkes lønn for ferieukene når den overførte ferien faktisk avvikles, siden det ble gjort i forbindelse med feriepengeutbetalingen.