Tema

Feriepenger

Relaterte emner

Krav på feriepenger ved konkurs

Går arbeidsgiver konkurs, er arbeidstakers krav på feriepenger sikret gjennom lønnsgarantiloven, på samme måte som andre lønnskrav.
Det samme gjelder ved offentlig skifte av insolvent dødsbo og insolvent selskap som avvikles i medhold av aksjelovens bestemmelser.

Garantien dekker krav som er prioriterte etter dekningslovens bestemmelser.