Tema

Tidspunkt for ferie

Relaterte emner

Arbeidsgiver bestemmer ferien

Det er normalt arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal avvikles, hvis ikke partene blir enige. Før han tar den endelige beslutningen om ferietidspunkt har han en omfattende drøftingsplikt med arbeidstaker eller dennes tillitsvalgte.

Bestemmer arbeidsgiver ferien, må han følge ferielovens regler for ferietidspunkt.

Hva kan arbeidstaker kreve?
Ferieloven gir arbeidstaker rett til å kreve at hovedferien på 18 virkedager gis sammenhengende i perioden 1. juni – 30. september, og at resten av den lovbestemte ferien på 7 virkedager gis samlet innenfor ferieåret.

Arbeidstakere over 60 år bestemmer selv når de vil ta den ekstra ferieuken, enten de velger å ta uken under ett, eller som enkeltstående feriedager.