Tema

HMS

Relaterte emner

Fullt forsvarlig arbeidsmiljø som rettslig standard

Kravet om at arbeidsmiljøet skal være «fullt forsvarlig» er en rettslig standard. Det vil si at innholdet i kravet endrer seg i takt med den tekniske og sosiale utviklingen i samfunnet.

Når det skal avgjøres hva som vil være fullt forsvarlig, må man ta hensyn både til utviklingen i samfunnet generelt og utviklingen i arbeidslivet spesielt.