Tema

HMS

Relaterte emner

Grunnleggende prinsipp for arbeidsmiljøet

Det er et grunnleggende prinsipp i regelverket at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig.

Det betyr at virksomheten skal innrettes og arbeidet organiseres på en slik måte at arbeidstakerne er sikret mot ulykker og helseskader, så langt det praktisk lar seg gjennomføre.