Tema

HMS

Relaterte emner

Vern mot gjengjeldelse

Arbeidsmiljøloven forbyr gjengjeldelse mot arbeidstaker som har varslet i samsvar med lovens krav.

Innleid arbeidstaker
Arbeidstaker som er innleid fra bemanningsforetak eller produksjonsbedrift er beskyttet mot gjengjeldelse både fra arbeidsgiver og innleier.

Hva er gjengjeldelse?
Forbudet mot gjengjeldelse omfatter også tilfeller der varslingen ennå ikke har skjedd, men der arbeidstaker er i ferd med å skaffe opplysninger, eller gir til kjenne på andre måter at hun eller han kan komme til å varsle.
Forbudet verner mot gjengjeldelser i vid forstand. Enhver ugunstig behandling som er en reaksjon på ytringen, bør i utgangspunktet regnes som gjengjeldelse.
Forbudet betyr ikke at arbeidsgiver eller innleier er avskåret fra å komme med motytringer. En arbeidstaker som tar opp kritikkverdige forhold må tåle å møte motargumenter både fra kolleger og ledelse som er uenige i kritikken.

Beviskrav
Legger arbeidstaker fram opplysninger som gir grunn til å tro at det har foregått en lovstridig gjengjeldelse, må arbeidsgiver, eller innleier, sannsynliggjøre at det ikke har skjedd, såkalt delt bevisbyrde.

Oppreisning og erstatning
Arbeidstaker som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med forbudet kan kreve oppreisning. Det gjelder uavhengig av om arbeidsgiver eller innleier har utvist skyld eller ikke. Retten skal fastsette oppreisningen til det beløpet den mener er rimelig ut fra partenes forhold og omstendighetene ellers. Erstatning for økonomisk tap kan kreves etter alminnelige regler.