Kjøregodtgjørelsen økt til 4,03 fra 1. januar 2019

Statens sats for bruk av egen bil og el-bil i jobbsammenheng er 4,03 kroner per kilometer, og gjelder uavhengig av kjørelengde. Den nye satsen gjelder fra 1. januar 2019.

Bruk av egen bil i jobbsammenheng gir i mange tilfeller rett til kilometergodtgjørelse. Også mange private virksomheter velger å bruke satsene som partene i staten har forhandlet fram.
Hvilke satser som gjelder går fram av Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands, og Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge.

Bilgodtgjørelse uavhengig av lengde
Satsen på 4,03 kroner per kilometer gjelder både i Norge og i utlandet. El-bil godtgjøres etter samme sats som andre biler, og satsen er heller ikke differansiert etter antall kjørte kilometer.
Når bomavgift er inkludert i drivstoffprisen, gis det 10 øre ekstra per kilometer.

Kostgodtgjørelsen økt
Kostgodtgjørelsen innenlands er økt til 307,- kroner for reiser på 6-12 timer og 570,- kroner for reiser på mer enn 12 timer. Ved overnatting er den 780,- kroner. Slik godtgjørelse gis ikke når reisen er kortere enn 15 kilometer eller på under 6 timer.
På utenlandsreiser gjelder det kostsatser for det enkelte land, og utgiftene til måltider dekkes etter en viss prosent av kostsatsen, etter hvor lenge reisen varer.

Overnatting
Ulegitimert overnattingstillegg på reiser innenlands er økt til 435,- kroner per døgn. 

Kompensasjonstillegg utland
Kompensasjonstillegget for tjenestereiser utenlands er økt til 531,- kroner per døgn ut over 12 timer.

Relaterte tema