Tema

Trekk i lønn og feriepenger

Relaterte emner

Kontingenter, premier, fondsavsetning

Når det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for fagforeningskontingent, herunder premie til kollektive forsikringer eller avgift til opplysnings- og utviklingsfond eller lavtlønnsfond, kan det foretas trekk i lønn.
 
Forutsetningen er at det er inngått tariffavtale som partene er bundet av. Da kan lønnstrekket iverksettes både overfor organiserte og uorganiserte arbeidstakere.