Tema

Utbetaling av lønn

Relaterte emner

Avtale om lønn under militærtjeneste

Det kan avtales lønn under førstegangstjeneste. En rekke virksomheter betaler lønn under fravær ved repetisjonsøvelser etter avtale med fagforening eller den enkelte arbeidstaker.

Avtaler om lønn under repetisjonsøvelse kan ha ulikt innhold. Enkelte arbeidstakere får full lønn fra arbeidsgiver med tjenestetillegg og eventuelt forsørgertillegg fra det militære som et tillegg. Andre får full lønn med fradrag for eventuelt forsørgertillegg fra det militære. Atter andre får full lønn med fradrag for alle ytelser fra det militære.