Tema

Utbetaling av lønn

Relaterte emner

Arbeidsforhold som dekkes av lønnsgarantien

Lønnsgarantiordningen gjelder i arbeidsforhold hvor det skal betales arbeidsgiveravgift til folketrygden. Det må ses i sammenheng med bestemmelsene om lønnsgarantilovens virkeområde, og dekningslovens regler.

Bestemmelsen har i seg selv liten selvstendig betydning, da området for garantiordningen er bestemt mer omfattende av de andre reglene som er nevnt her.