Tema

Utbetaling av lønn

Relaterte emner

Lønnsgarantilovens virkeområde

Krav på lønn og likestilte krav som ikke dekkes på grunn av konkursåpning hos arbeidsgiver innestår staten for etter bestemmelsene i lønnsgarantiloven. Det samme gjelder ved offentlig skifte av insolvent dødsbo og insolvent selskap som avvikles i medhold av bestemmelser i aksjeloven.

I andre insolvenstilfeller kan det ikke kreves dekning i medhold av lønnsgarantiloven. Akkord- og gjeldsforhandlingstilfeller faller dermed utenfor bestemmelsene i loven.