Tema

Utbetaling av lønn

Relaterte emner

Lønnskrav som ikke dekkes

Tar arbeidstaker arbeid hos en arbeidsgiver han vet eller burde vite er ute av stand til å dekke de løpende lønnsforpliktelsene, kan vedkommende nektes dekning.
 
Dekning kan også nektes når arbeidstaker vet eller burde vite at garantidekning er en forutsetning for ansettelse eller arbeidsvilkår eller endringer i slike.
 
Regelen er en innstramning i dekningsadgangen. Unntaksregelen gjelder uavhengig av tidligere garantiutbetalinger, og er ment å ramme åpenbare misbrukstilfeller.

Regelen innebærer at visse endringer i en arbeidsavtale kan føre til at man ikke får lønnsgarantidekning, for eksempel hvis det inngås en avtale om kraftig lønnsøkning kort tid før konkurs.