Tema

Utbetaling av lønn

Relaterte emner

Søknad om garantibeløp

Søknad om å få utbetalt lønnsgaranti sendes til bostyrer.

Arbeidstaker skal melde kravet på samme måte som vanlige fordringer meldes til et bo. Bobestyrer skal veilede ansatte som har dekningsrett.

Bobestyrer skal kontrollere de innkomne kravene samtidig som han retter opp eventuelle feil. Han skal videre forberede saken for behandling i NAV Lønnsgaranti.

Bobestyrer skal også se til at eventuell dividende av dekkede lønnskrav blir oversendt NAV.