Tema

Utbetaling av lønn

Relaterte emner

Staten trer inn i arbeidstakers lønnskrav

Når staten dekker krav etter lønnsgarantien, trer den inn i arbeidstakers krav mot arbeidsgiver og hans bo. Det gjelder selv om vilkårene for å betale ut lønnsgarantien ikke var oppfylt. Ved virksomhetsoverdragelse kan staten også rette regresskrav mot den nye arbeidsgiveren.

Det gjør at staten også overtar retten til prioritert dekning, lik prioriteten for det kravet som er blitt dekket.

Det er bobestyrers oppgave å sørge for at mulig dividende blir overført til Direktoratet.