Tema

Utbetaling av lønn

Relaterte emner

Trekk i garantibeløp

Det skal trekkes skatt av utbetalingene på vanlig måte.

Når garantibeløp blir betalt ut skal det foretas pliktige trekk på tilsvarende måte som ved utbetaling fra arbeidsgiver, i den utstrekning opplysningene i saken tilsier det.

Bakgrunnen for at slike trekk kan gjøres er at utbetalingen anses for å komme i stedet for lønn.