Tema

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Relaterte emner

Arbeid utsatt til selvstendige oppdragstakere

En oppsigelse som skyldes at arbeidsgiver setter ut eller tar sikte på å sette ut virksomhetens drift på oppdrag til selvstendige oppdragstakere er ikke saklig, med mindre det er nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift.

Bestemmelsen gjelder tilfeller der arbeidstakere blir erstattet av selvstendig næringsdrivende uten egne ansatte, eller av andre selvstendige oppdragstakere.

Regelen gjelder ikke der virksomheten skiller ut en del av driften og kjøper inn igjen samme type tjenester fra andre virksomheter med egne ansatte, eller leier inn arbeidskraft fra vikarbyrå.