Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Vern mot oppsigelse

En virksomhetsoverdragelse vil ofte føre til at arbeidstakere blir overtallige hos ny arbeidsgiver. En arbeidstaker kan likevel ikke bli oppsagt på grunn av selve virksomhetsoverdragelsen, verken hos tidligere eller ny arbeidsgiver.

Oppsigelsen må i så fall være saklig begrunnet. En oppsigelse eller avskjed som kun begrunnes med virksomhetsoverdragelsen, vil ikke være saklig.