Tema

Permisjon

Relaterte emner

Svangerskapspermisjon

Svangerskapspermisjon er en rett den gravide arbeidstaker har under svangerskapet. Dette gir mor muligheten til å ta fri 12 uker i løp av svangerskapet. Det mest vanlige er at mor går ut i svangerskapspermisjon 3 uker før termindato, for da begynner foreldrepengeperioden. 

Dersom mor arbeider i et risikofylt arbeidsmiljø og det ikke er mulig å omplassere henne har hun krav på svangerskapspenger fra det tidspunktet hun er pålagt å slutte i arbeid og frem til tre uker før fødsel, når foreldrepengene starter å løpe.

I tillegg til svangerskapspermisjon har mor også rett på fri fra arbeid med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll, når slike undersøkelser må foregå i arbeidstiden.