Tema

Arbeidsavklaringspenger

Relaterte emner

Reduserte arbeidsavklaringspenger ved ytelser fra arbeidsgiver

I enkelte tilfeller mottar en person arbeidsavklaringspenger samtidig som han eller hun får utbetalt pensjonsgivende inntekt, eller økonomiske ytelser fra nåværende eller tidligere arbeidsgiver uten å utføre arbeid for arbeidsgiveren. Det kan for eksempel skje ved overgang til arbeidsavklaringspenger, eller i forbindelse med oppsigelse, fratredelse, eller reduksjon i arbeidstid.
 
Han eller hun har altså ikke fått hele arbeidsevnen nedsatt, og da skal arbeidsavklaringspengene reduseres tilsvarende.    
 
Unntak
Pensjonsgivende inntekt fra arbeidsgiver som er erstatning skal ikke føre til at arbeidsavklaringspengene blir redusert.
 
Departementet kan bestemme i forskrift hvordan reduksjonen skal skje.