Tema

Arbeidsavklaringspenger

Relaterte emner

Tilleggsstønader

NAV kan dekke visse utgifter som er nødvendig for å beholde arbeidet eller komme i arbeid. Utgiftene kan være knyttet til

  • reise
  • læremidler
  • pass av barn
  • tilsyn med familiemedlemmer
  • boutgifter
  • flytting

Støtten kommer i tillegg til arbeidsavklaringspengene og eventuelle andre ytelser til livsopphold.