Tema

Oppfølging og tiltak

Relaterte emner

Bistand fra NAV til IA-arbeidet

Den enkelte virksomhet kan inngå samarbeid med NAV Arbeidslivssenter for å få bistand og støtte til arbeidet med å nå målene innenfor IA-avtalens innsatsområder på sin arbeidsplass.

Før NAV Arbeidslivssenter yter bistand, må virksomheten dokumentere at partene på arbeidsplassen er i dialog om det aktuelle arbeidet.

Virksomheter som allerede har en fast kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter kan beholde ordningen, med mindre virksomhetskontakten kan ivaretas på en annen og bedre måte.