Tema

Oppfølging og tiltak

Relaterte emner

Målene med IA-avtalen

Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv skal bidra til å øke sysselsettingen, gjennom å forebygge sykefravær og frafall fra arbeidslivet

Mål på nasjonalt nivå

  • Sykefraværet skal ned med 10 % sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
  • Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.
Innsats på bransje- og sektornivå
Det skal settes egne mål og indikatorer for prioriterte bransjer og sektorer.

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall, og på den måten bidra til å nå de nasjonale målene for avtalen. Partene forplikter seg til sammen å komme fram til hvilke bransjer og sektorer som skal prioriteres i avtaleperioden, og hvordan partene skal følge opp i sitt eget arbeid.