Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Frilansers rett til sykepenger

Frilansere har rett til sykepenger fra folketrygden med 100 prosent av inntektsgrunnlaget fra og med 17. sykedag.

Det ytes ikke sykepenger de første 16 dagene etter at arbeidsuførheten inntrådte, men frilansere kan tegne frivillig trygd for sykepenger i denne perioden, tilsvarende 100 prosent av inntektsgrunnlaget.

Verdt å vite

  • En frilanser som blir arbeidsufør må straks melde fra til NAV, siden sykepenger først gis fra den 17. dagen etter at slik melding er gitt (ventetid). Blir frilanseren syk på ny innen 16 kalenderdager etter at NAV sist utbetalte sykepenger, inntrer det ikke ny ventetid. Det gjelder enten tilbakefallet skyldes samme eller ny sykdom.
  • Arbeidsuførheten må alltid dokumenteres av lege. Det utbetales ikke sykepenger for tidsrom før lege er kontaktet.