Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Kombinerte inntekter

Arbeidstaker og frilanser
Den som har inntekt både som arbeidstaker og frilanser på sykmeldingstidspunktet får beregnet sykepenger etter bestemmelsene for arbeidstakere.
 
Arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende og frilanser
Den som på sykmeldingstidspunktet har inntekt både som arbeidstaker og som selvstendig næringsdrivende, eller som arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende og frilanser, får sykepenger etter bestemmelsene for arbeidstakere.

Sykepengegrunnlaget fastsettes på årsbasis etter følgende alternativer:

  1. Ut fra den aktuelle månedsinntekten.
  2. Ut fra pensjonsgivende årsinntekt.
For differansen mellom inntekt etter alternativ 2 og inntekt etter alternativ 1 gjelder bestemmelsene for selvstendig næringsdrivende.