Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Selvstendig næringsdrivendes rett til sykepenger

Selvstendig næringsdrivende får sykepenger fra folketrygden med 80 % av sykepengegrunnlaget etter en ventetid på 16 dager, regnet fra og med den dagen arbeidsuførheten inntrådte.
 

Verdt å vite

  • En selvstendig næringsdrivende som blir arbeidsufør må straks melde fra til NAV. Sykepenger ytes først fra den 17. dagen etter at slik melding er gitt til NAV (ventetid). Blir den selvstendig næringsdrivende syk på ny innen 16 kalenderdager etter at NAV har ytt sykepenger, beregnes det ikke ny ventetid. Det gjelder enten tilbakefallet skyldes den samme eller en ny sykdom.
  • Arbeidsuførheten må alltid dokumenteres av lege. Det utbetales ikke sykepenger for tidsrom før lege er kontaktet.